Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “#verbeterjewerkplek”, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Akoesta, Oostzaan.

A) Algemeen

 1. De actie start op woensdag 13 januari 2016 en loopt tot en met vrijdag 15 januari 2016. De actie wordt gehouden binnen Nederland, tijdens Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer 2016. Deelname aan de actie is gratis.
 2. Akoesta stelt 25 prijzen ter beschikking: 25 exemplaren van het boek: Pimp je afdeling van Jeroen Busscher. De verschuldigde kansspelbelasting over deze prijs wordt door Akoesta afgedragen.
 3. Per deelnemer wordt maximaal één prijs uitgereikt.
 4. Deelname aan de actie is mogelijk voor deelnemers woonachtig in Nederland vanaf 18 jaar. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
 5. Medewerkers van Akoesta zijn uitgesloten van deelname.
 6. Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn beschikbaar via www.akoesta.com en op de stand van Akoesta op Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer 2016.

B) Meedoen via het #verbeterjewerkplek spel

 1. Een deelnemer dingt mee naar de onder A2 genoemde prijs door het online spel #verbeterjewerkplek te spelen. De deelnemer moet zich bij de start van het spel eenmalig registreren. Het invullen van de naam, emailadres en een ‘werkplekverbetering’ is daarbij verplicht.
 2. Geef aan via het online spel ‘#verbeterjewerkplek’ hoe jij je eigen werkplek kunt verbeteren. De deelnemer kan het spel onbeperkt spelen; onder de inzendingen worden de prijzen verloot.

C) Meedoen met #verbeterjewerkplek op Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer

Een deelnemer dingt mee naar de onder A2 genoemde prijs door op de De Vabeurs Facilitair & Gebouwenbeheer 2016 in de stand van Akoesta een werkplekverbetering achter te laten. Het invullen van naam, telefoonnummer, emailadres en werkplekverbetering is hierbij verplicht.

D) Bepaling winnaar en uitkering van de prijzen

 1. Op 29 januari 2016 worden de 25 winnaars vastgesteld door Akoesta.
 2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijswinnaars worden uiterlijk op 5 februari 2016 door Akoesta op de hoogte gesteld via email.
 4. De winnaar dient vervolgens aan Akoesta aanvullende contactgegevens (adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer) te verstrekken voor 26 februari 2016. Mocht de winnaar de gevraagde contactgegevens – ook na herhaald verzoek – niet op tijd verstrekken, dan vervalt de prijs.
 5. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of een andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Akoesta.

E) Publiciteit en persoonsgegevens

 1. De winnaar gaat ermee akkoord dat diens naam en foto exclusief door Akoesta mag worden gebruikt ten behoeve van publiciteit rondom de prijsuitreiking.
 2. De persoonsgegevens die Akoesta verkrijgt in verband met de deelname aan de actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van Akoesta en worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.
 3. Akoesta zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken voor haar eigen doeleinden en niet verstrekken aan derden.

F) Overig

 1. Klachten over deze actie kunnen worden ingediend bij Akoesta een email te sturen naar [email protected] of een brief te schrijven. Ons adres is: Akoesta, t.a.v. Kwaliteitsmanagement, Skoon 72, 1511 HV Oostzaan.
 2. Akoesta behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
 3. Akoesta handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 4. Aanbieder van deze actie is Akoesta. Akoesta is een handelsnaam van Hollander Design Group B.V. statutair gevestigd te Oostzaan, KvK 32109171