Een goede akoestiek levert een belangrijke bijdrage aan een positieve beleving van een bezoek aan een restaurant. In restaurant De Vier Broers heeft Akoesta een aantal akoestische oplossingen geplaatst; plafondpanelen die perfect zijn toe te passen in restaurants en die het aangenaam maken voor de gasten.

Gebruikte akoestische oplossingen:

Related Works