Akoestische Quick Scan

Een Quick Scan is een situatie-opname die onze specialisten ter plaatse doen. Wij komen graag bij u langs en maken een inschatting van de situatie op basis van onze ervaring.

Observatie bij u op lokatie, indicatief advies voor het oplossen van uw akoestische vraagstuk.

Op basis van deze observatie kunnen we vaststellen wat er nodig is om de akoestiek te optimaliseren.

De Quick Scan bestaat uit:

  • uitleg over akoestische parameters en de gehanteerde streefwaarden
  • korte beoordeling van de akoestiek in de ruimte
  • advies over mogelijke akoestische meting
  • advies over mogelijke oplossingen om de akoestiek te verbeteren

Meer weten over de Quick Scan? Vraag dan hier informatie aan.