Een Quick Scan is een situatie-opname die wij zelf ter plaatse doen. Wij komen graag bij u langs en maken een inschatting van de situatie op basis van onze ervaring. Bovendien beschikken wij over slimme meetapparatuur waarmee we direct een scan kunnen maken van de ruimte. Op basis hiervan kunnen we vaststellen wat er nodig is om de akoestiek te optimaliseren. De scan is een mix van de ervaring van onze medewerkers en slimme, professionele apparatuur.

De Quick Scan bestaat uit:

  • uitleg over akoestische parameters en de gehanteerde streefwaarden
  • informatie over de uitgevoerde meting
  • korte beoordeling van de akoestiek in de ruimte
  • advies over mogelijke oplossingen om de akoestiek te verbeteren

Meer weten over de Quick Scan? Vraag dan hier informatie aan.