Flutter: min of meer exact getimede herhaling van het (gereflecteerde) geluid

Een min of meer herhalend patroon duidt op flutter, ook wel flutter echo: een lang aanhoudend geluid van veel galm in een grote ruimte. Het geluid kaatst dan lang heen en weer.

Vrijblijvend kennis maken

In een kleine ruimte zullen reflecties sneller optreden en uiteindelijk uitdoven omdat de afstanden klein zijn. En de nagalmtijd zal daarom ook korter zijn. In een grote ruimte zoals bijvoorbeeld een gymzaal, aula of theaterzaal zal het geluid er langer over doen om van wand naar wand te weerkaatsen. De galmtijden worden hierdoor langer.

Geluidsgolven die steeds heen en weer kaatsen

Flutter bestaat uit een min of meer exact getimede herhaling van het (gereflecteerde) geluid. Wanneer je bijvoorbeeld in een put schreeuwt, komt het geluid na verloop van tijd gereflecteerd terug naar de spreker. Dat is een echo. Wanneer reflecterende vlakken (bijvoorbeeld muren of glazen wanden) recht tegenover elkaar staan ontstaat een zichzelf telkens herhalend patroon van een echo: een flutter echo. Dit fenomeen komt voor in moderne kantoren met veel harde materialen. De parallelle muren zorgen ervoor dat geluidsgolven steeds heen en weer kaatsen. Het gevolg is een zeer onprettige akoestiek.

Ruimte resonanties

Flutter echo is zelfs hoorbaar als de reflecties onder de 50 milliseconden bij de luisteraar arriveren. Flutter echo komt vooral voor bij midden tot hoge frequenties. Bij lage frequenties doet zich een vergelijkbaar fenomeen voor dat bekend staat als ruimte resonanties oftewel staande golven. Ruimte resonanties zijn resonantiefrequenties die afhankelijk zijn van de afmetingen van uw ruimte.

Neem contact op

In drie stappen naar
comfortabele akoestiek en blije medewerkers

Intake

We inventariseren de huidige situatie door de inrichting te bekijken en te beluisteren. Indien nodig doen we een akoestische meting.

Verbeterplan

Een volledig akoestisch advies met daarbij behorende akoestische producten en 3D visualisaties. Natuurlijk ook met planning en investeringsoverzicht.

Realisatie

Ervaren monteurs komen op een  geschikt moment. Meestal kan jullie werk zonder problemen doorgaan. Indien gewenst doen we een akoestische na-meting.

Ook een comfortabele akoestiek en blije medewerkers?

Bekijk onze doeltreffende aanpak