Blog
Category

Flutter

Door
Floris Hollander
17/6/2024
min read
Share this post

Een min of meer herhalend patroon duidt op flutter, ook wel flutter echo: een lang aanhoudend geluid van veel galm in een grote ruimte. Het geluid kaatst dan lang heen en weer.

Flutter: min of meer exact getimede herhaling van het (gereflecteerde) geluid

In een kleine ruimte zullen reflecties sneller optreden en uiteindelijk uitdoven omdat de afstanden klein zijn. En de nagalmtijd zal daarom ook korter zijn. In een grote ruimte zoals bijvoorbeeld een gymzaal, aula of theaterzaal zal het geluid er langer over doen om van wand naar wand te weerkaatsen. De galmtijden worden hierdoor langer.

Geluidsgolven die steeds heen en weer kaatsen:

Flutter bestaat uit een min of meer exact getimede herhaling van het (gereflecteerde) geluid. Wanneer je bijvoorbeeld in een put schreeuwt, komt het geluid na verloop van tijd gereflecteerd terug naar de spreker. Dat is een echo. Wanneer reflecterende vlakken (bijvoorbeeld muren of glazen wanden) recht tegenover elkaar staan ontstaat een zichzelf telkens herhalend patroon van een echo: een flutter echo. Dit fenomeen komt voor in moderne kantoren met veel harde materialen. De parallelle muren zorgen ervoor dat geluidsgolven steeds heen en weer kaatsen. Het gevolg is een zeer onprettige akoestiek.

Ruimte resonanties:

Flutter echo is zelfs hoorbaar als de reflecties onder de 50 milliseconden bij de luisteraar arriveren. Flutter echo komt vooral voor bij midden tot hoge frequenties. Bij lage frequenties doet zich een vergelijkbaar fenomeen voor dat bekend staat als ruimte resonanties oftewel staande golven. Ruimte resonanties zijn resonantiefrequenties die afhankelijk zijn van de afmetingen van uw ruimte.

Verander je omgeving in de beste versie om in te werken, te leren of te leven

Weet in 30 minuten welke mogelijkheden er voor jouw situatie zijn.