Akoestische meting

Om een goed inzicht te krijgen in de akoestische situatie, kan het verstandig zijn om vooraf een meting te laten doen.

Vrijblijvend kennis maken

Een akoestische meting geeft je goed inzicht in de akoestische situatie en helpt bij het vinden van de akoestische balans van iedere ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke toepassing van de ruimte. En als je weet hoe het is gesteld met de akoestiek, kun je adequate verbeteringen aanbrengen.

Slechte akoestiek merk je vaak niet

Mensen hebben vaak niet door dat het slecht gesteld is met de akoestiek. Vaak merkt je het pas als er iets aan is gedaan! Ongemerkt kan het stress, uitval, absentie en concentratieproblemen tot gevolg hebben. Het is daarom verstandig om een akoestische meting uit te laten voeren. Dan weet je precies waar je aan toe bent en kan je veel problemen verhelpen.

Nagalmtijd en optredende geluidniveaus

De belangrijkste variabelen die de akoestische beleving in een ruimte bepalen zijn de nagalmtijd en dee optredende geluidniveaus. De nagalmtijd hangt nauw samen met het totale oppervlak van het aanwezige geluidsabsorberende materiaal en de akoestische eigenschappen ervan. Maar ook met de manier waarop het materiaal in de ruimte verdeeld is.
De optredende geluidsniveaus ten gevolge verse geluidsbronnen (bijvoorbeeld lopende en pratende personen, schuiven van meubilair) zijn primair afhankelijk van de hoeveelheid absorptie.

Akoestische voormeting en na-meting

Een akoestische meting is een meting die je vooraf doet, voordat er akoestische aanpassingen zijn gedaan. Dit is de nulmeting. Om het effect van de akoestische verbeteringen objectief te maken is het mogelijk om een ook een na-meting te doen.

Neem contact op

De meetrapportage bevat de volgende items

Uitleg


Uitleg over akoestische parameters en de gehanteerde streefwaarden

Data

Alle data van de uitgevoerde meting

Beoordeling

Beoordeling van de ruimte-akoestiek

Advies


Advies over mogelijk te treffen voorzieningen