Geluidsoverlast: teveel geluid gaat ten koste van concentratie en productiviteit van medewerkers

Geluidsoverlast is een veelvoorkomend probleem in kantoren. En teveel aan geluid gaat ten koste van de concentratie en dus ook van de productiviteit van je medewerkers. Bovendien kan geluidsoverlast voor behoorlijke gezondheidsklachten zorgen.

Vrijblijvend kennis maken

Teveel lawaai op kantoor kan leiden tot gezondheidsklachten zoals stress, concentratieproblemen, vermoeidheid en blijvende gehoorschade. Bovendien neemt de kans op ongevallen toe doordat bijvoorbeeld waarschuwingssignalen niet gehoord worden. Er zijn niet voor niets ARBO geluidsnormen voor op kantoor opgesteld.

ARBO geluidsnormen kantoor

Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om gehoorschade bij werknemers te voorkomen! Hiervoor gelden de onderstaande regels:
• Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
• Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
• Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
• Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden, moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
• Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
• Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.

Akoestische meting

Een akoestische meting geeft je goed inzicht in de akoestische situatie en helpt bij het vinden van de akoestische balans van iedere ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke toepassing van de ruimte. En als je weet hoe het is gesteld met de akoestiek, kun je adequate verbeteringen aanbrengen.

Neem contact op

In drie stappen naar
comfortabele akoestiek en blije medewerkers

Intake

We inventariseren de huidige situatie door de inrichting te bekijken en te beluisteren. Indien nodig doen we een akoestische meting.

Verbeterplan

Een volledig akoestisch advies met daarbij behorende akoestische producten en 3D visualisaties. Natuurlijk ook met planning en investeringsoverzicht.

Realisatie

Ervaren monteurs komen op een  geschikt moment. Meestal kan jullie werk zonder problemen doorgaan. Indien gewenst doen we een akoestische na-meting.

Ook een comfortabele akoestiek en blije medewerkers?

Bekijk onze doeltreffende aanpak