Blog
Category

Geluidsoverlast

Door
Floris Hollander
17/6/2024
min read
Share this post

Geluidsoverlast is een veelvoorkomend probleem in kantoren. En teveel aan geluid gaat ten koste van de concentratie en dus ook van de productiviteit van je medewerkers. Bovendien kan geluidsoverlast voor behoorlijke gezondheidsklachten zorgen.

Geluidsoverlast: teveel geluid gaat ten koste van concentratie en productiviteit van medewerkers

Teveel lawaai op kantoor kan leiden tot gezondheidsklachten zoals stress, concentratieproblemen, vermoeidheid en blijvende gehoorschade. Bovendien neemt de kans op ongevallen toe doordat bijvoorbeeld waarschuwingssignalen niet gehoord worden. Er zijn niet voor niets ARBO geluidsnormen voor op kantoor opgesteld.

ARBO geluidsnormen kantoor:

Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om gehoorschade bij werknemers te voorkomen! Hiervoor gelden de onderstaande regels:

• Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.

• Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.

• Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.

• Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden, moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.

• Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.

• Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.

Akoestische meting:

Een akoestische meting geeft je goed inzicht in de akoestische situatie en helpt bij het vinden van de akoestische balans van iedere ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke toepassing van de ruimte. En als je weet hoe het is gesteld met de akoestiek, kun je adequate verbeteringen aanbrengen.

Verander je omgeving in de beste versie om in te werken, te leren of te leven

Weet in 30 minuten welke mogelijkheden er voor jouw situatie zijn.