Werkgevers zijn verplicht om gehoorschade bij medewerkers te voorkomen

Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen.

Floris Hollander

-

3/8/2022

Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden. Dit is te lezen op het Arboportaal, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Akoesta gehoortest

Blijvende gehoorschade
Blootstelling aan een grote geluidsdosis zal leiden tot tijdelijke gehoorvermindering, oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon. Bij incidentele blootstelling zal het gehoor zich in principe wel herstellen. Maar bij geregelde blootstelling aan een grote dosis ontstaat een blijvende gehoorschade. Deze schade ontstaat meestal geleidelijk, maar kan ook acuut optreden. Bij een geleidelijk optredende gehoorschade is het vaak de omgeving die de schade waarneemt.

Gehoorschade kan je als volgt herkennen:

 • De persoon gaat vaak harder praten.
 • De persoon zet het geluid van tv en radio harder.
 • De persoon hoort geen hoge tonen of zachte geluiden meer.
 • De persoon heeft moeite met telefoneren.
 • De persoon heeft moeite met het voeren van een gesprek in een rumoerige omgeving.
 • De persoon hoort soms fluit-, piep- of bromtonen.

Veel geluid vergroot niet alleen de kans op gehoorschade maar kan soms ook leiden tot verhoogde bloeddruk, het optreden van stress, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Bovendien neemt de kans op ongevallen toe doordat bijvoorbeeld waarschuwingssignalen niet gehoord worden.

Beroepen met grote kans op gehoorschade
Beroepen die veel te maken hebben met hoge geluidsniveaus zijn hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, defensiepersoneel, politieagenten, boeren, diskjockeys en musici (leden van orkesten). Ook in minder voor de hand liggende sectoren komt soms schadelijk geluid voor. Zoals in zwembaden, gymnastiekzalen, recreatiecentra en kinderdagverblijven. Maar ook het langdurig blootstellen aan geluid met minder volume kan op lange termijn gehoorschade veroorzaken. Op de sales-afdeling op kantoor wordt er bijvoorbeeld langdurig en continu gepraat. Wanneer een collega wat harder praat aan de telefoon, gaat de collega ernaast vaak onbewust ook weer harder telefoneren. En dat heeft weer hetzelfde effect op diegene ernaast! Voor je het weet maakt iedereen zoveel geluid dat het een oorzaak van gehoorschade wordt.

Wetgeving geluid
Werkgevers zijn (volgens de wet) verplicht om (gehoor)schade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf hebben verplichtingen.

De wet kent de volgende regels over geluid op de werkplek:

 • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
 • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
 • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
 • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
 • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
 • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.

Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel (dB). Om met een verschillende gevoeligheid van het oor voor diverse frequenties rekening te houden, wordt het geluid gemeten met een zogenoemde A-filter. De eenheid van het geluidsniveau wordt dan uitgedrukt in dB(A).

Minder lang blootstellen
Bij het bepalen van de dagelijkse dosis geluid gaat de wet uit van een werkdag met 8 uur per dag. De belasting als gevolg van geluid kan worden teruggedrongen door werknemers minder lang bloot te stellen aan geluid. De afname bij een halvering van de duur bedraagt 3 dB(A). Bij een blootstelling aan 83 dB(A) bij 8 uur zal de belasting bij 4 uur 80 dB(A) worden, mits de geluidsdosis bij de andere 4 uur veel lager ligt.

Om een indruk te krijgen van hoeveel 80 dB(A) is, is de volgende vuistregel toe te passen: als je op 1 meter afstand een spreker niet meer kunt verstaan, ligt het geluid waarschijnlijk boven de 80 dB(A).

Akoesta stilte

Wij kunnen je helpen!
Geluid is een belangrijk aspect wat binnen een gezonde werkomgeving. Wij helpen je graag bij het uitvoeren van akoestische metingen. Bovendien adviseren je over de beste aanpak en oplossingen. Naast akoestisch advies kunnen we ook de realisatie verzorgen en kunnen wij diverse producten leveren, zoals akoestische plafondpanelen, akoestische wandpanelen. Wij zijn actief voor gemeente en overheden, onderwijs, sport, architecten en op kantoren.

Akoestiek in co-working spaces

Maak kennis met de doeltreffende aanpak van Akoesta
We zijn ervan overtuigd dat de werkomgeving voor een belangrijk deel bijdraagt aan de gezondheid, de productiviteit en het geluksgevoel van medewerkers. Happy spaces zorgen voor happy faces. Daarom adviseren we je graag hoe de juiste akoestische oplossing jouw kantoor kan veranderen in een plek waar medewerkers, zakelijke contacten en natuurlijk jijzelf akoestisch comfortabel kunnen verblijven.

Elke situatie en ruimte is anders en vraagt om een specifieke aanpak. De doeltreffende aanpak van Akoesta omvat alle facetten rondom akoestiek zoals akoestische metingen, akoestisch advies, 3d visualisaties en montage. Akoesta maakt akoestische oplossingen op maat en heeft een breed assortiment van akoestische producten voor werkomgevingen.

Meer weten?
Wil je ook een comfortabele werkomgeving creƫren door de akoestiek te verbeteren? Laat het ons weten. Of bekijk al onze akoestische oplossingen op maat.

Gerelateerde posts

Meer zoals dit