Akoestiek, dat is toch iets met geluid?

Volgens de Dikke van Dale is akoestiek de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verspreid en voortgeplant. Bij een goede akoestiek, is een juiste balans tussen harde en zachte materialen belangrijk.

Floris Hollander

-

5/6/2019

Akoestiek komt van het Griekse akoustikos, wat zo veel betekent als ‘het horen betreffend’. Volgens de Dikke van Dale is het ‘de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verspreid en voortgeplant’. In een ruimte met goede akoestiek is ‘de muziek of het gesprokene overal zonder vervorming duidelijk hoorbaar’, zegt Van Dale verder. Wat Van Dale niet vermeldt, maar wat heel belangrijk is bij een goede akoestiek, is een juiste balans tussen harde en zachte materialen. Uiteraard is altijd van belang wat het doel is van een ruimte. Aan een concertzaal worden immers andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.

Een goede akoestiek stimuleert de arbeidsvreugde

In een kantoorruimte is het belang van goede akoestiek groot. Het succes van je organisatie staat of valt met het functioneren van je medewerkers. Dit functioneren wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de mate waarin men zich kan concentreren en de mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Dit hangt weer sterk samen met de akoestiek in de ruimte. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een goede akoestiek zorgt voor minder stress, een grotere motivatie, minder verzuim en een hogere productiviteit.

Kwaliteit van akoestiek moeilijk vast te stellen zonder meting

Zonder meting is het lastig vast te stellen wat de kwaliteit van de akoestiek is. Als je elke dag in dezelfde ruimte doorbrengt, weet je op een gegeven moment niet beter. Alleen met een akoestische meting kun je een objectief vaststellen of de akoestiek verbetering nodig heeft of niet.

Het aantal vierkante meters open raam

Tijdens zo’n akoestische meting wordt gewerkt met de wet van Sabine. Deze wet kijk onder andere naar de absorptiecoëfficiënt en hoe poreus of glad de oppervlakten in de ruimte zijn. De som van de producten van de oppervlakten van alle objecten in de ruimte én de absorptiecoëfficiënt van de gebruikte materialen wordt uitgedrukt in een oppervlaktemaat: het aantal vierkante meters open raam.

Bruikbare tips

Zonder hier te diep in te gaan op absorptiecoëfficiënten en poreusheid, kunnen we je wel direct wat bruikbare tips geven om je akoestiek te verbeteren. En dat hoeft niet direct te betekenen dat je een grote verbouwing moet houden. Integendeel. Met goede wandpanelen, plafondpanelen, scheidingswanden of meubilair kun je je akoestiek enorm verbeteren. Tip: als je toch bezig bent, kun je meteen je ruimte visueel aantrekkelijker maken. Veel panelen en wanden kunnen met foto’s, afbeeldingen of mooie meubelstoffen geleverd worden. Zo kun je meteen je interieur de juiste branding meegeven.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over een akoestische meting? Wil je alles weten over akoestische belemmeringen of meer lezen over akoestische wanden, panelen en meubilair? Download dan hier meer informatie.

Gerelateerde posts

Meer zoals dit