Akoestische meting laten doen?

Om een goed inzicht te krijgen in de akoestische situatie, kan het verstandig zijn om vooraf een meting te laten doen.

De belangrijkste variabelen die de akoestische beleving bepalen zijn:

  1. De nagalmtijd
  2. De optredende geluidniveaus

Vraag hier een akoestische meting aan.

Akoestische meting: de nagalmtijd

Elke ruimte heeft bepaalde akoestische waardes nodig om prettig te laten klinken. Bij het meten van de akoestiek is het belangrijk om de nagalmtijd te meten. De nagalmtijd hangt nauw samen met het totale oppervlak van het aanwezige geluidsabosreberende materiaal en de akoestische eigenschappen ervan, maar ook met de manier waarop het materiaal over de ruimte verdeeld is.

De optredende geluidsniveaus ten gevolge verse geluidsbronnen (bijvoorbeeld lopende en pratende personen, schuiven van meubilair) zijn primair afhankelijk van de hoeveelheid absorptie.

Rapport van de akoestische meting

Wanneer wij de akoestiek meten brengen we daar een meetrapportage van uit. Deze laten wij verzorgen door gespecialiseerde en onafhankelijke partijen.

Het rapport bestaat uit:

  • uitleg akoestische parameters en de gehanteerde streefwaarden
  • de uitgevoerde meting
  • beoordeling van de ruimte-akoetstiek
  • advies over mogelijk te treffen voorzieningen