Onrustige werkplek? Doe een akoestische meting

Veel werkplekken in Nederland voldoen niet aan de geluidsnorm. Ongemerkt kan het stress, uitval, absentie en concentratieproblemen tot gevolg hebben. Het is daarom verstandig om op je werkplek een akoestische meting uit te laten voeren.

Floris Hollander

-

11/2/2022

Veel werkplekken in Nederland voldoen niet aan de geluidsnorm. Door gewenning hebben medewerkers vaak niet door dat de akoestiek te wensen overlaat. Ongemerkt kan het stress, uitval, absentie en concentratieproblemen tot gevolg hebben. Het is daarom verstandig om op je werkplek een akoestische meting uit te laten voeren. Dan weet je precies waar je aan toe bent en kan je veel problemen verhelpen.

Inzicht met een akoestische meting
Een akoestische meting geeft je goed inzicht in de akoestische situatie en helpt bij het vinden van de akoestische balans en akoestisch comfort van iedere ruimte. Bij de akoestische meting wordt rekening gehouden met de specifieke toepassing van de ruimte, want elk type ruimte heeft zijn eigen akoestische normen. En als je weet hoe het is gesteld met de akoestiek en de situatie goed in kaart hebt, kun je adequate akoestische verbeteringen aanbrengen. En dat leidt tot tevreden medewerkers die productief kunnen werken op een prettige en comfortabele werkplek.

Akoestiek: niet alleen in een concertgebouw
Veel mensen denken bij “akoestiek” vaak aan een concertgebouw of een opnamestudio. Maar iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Op kantoor, op school, in restaurants, in openbare ruimtes en zelfs ook thuis. Het is natuurlijk prettig dat je een ontspannen gesprek kunt voeren waarbij je elkaar goed kunt verstaan. Maar goede akoestiek zorgt ook voor meer productiviteit op kantoor, betere concentratie op school en minder stress op de je werkplek. Elke ruimte of situatie heeft zijn specifieke eigenschappen en toepassingen. In een concertzaal gelden andere normen dan in een restaurant. Ook een klaslokaal, een kantoortuin, een callcenter of een bedrijfskantine hebben ieder hun eigen kenmerken en akoestische normen.

Wat meet een akoestische meting?
De belangrijkste variabelen die de akoestische beleving in een ruimte bepalen zijn de nagalmtijd en de optredende geluidniveaus. Bij het bepalen van de akoestische eigenschap van een ruimte is het belangrijk om de nagalmtijd te meten. De nagalmtijd hangt nauw samen met het totale oppervlak van het aanwezige geluidsabsorberende materiaal en de akoestische eigenschappen ervan. Maar ook met de manier waarop het materiaal in de ruimte verdeeld is. De optredende geluidsniveaus als gevolg van vele geluidsbronnen (bijvoorbeeld lopende en pratende personen, het schuiven van stoelen) zijn primair afhankelijk van de hoeveelheid absorptie. Een akoestische meting is een meting die je vooraf doet, voordat er akoestische aanpassingen zijn gedaan. Dit is de nulmeting. Om het effect van de akoestische verbeteringen objectief inzichtelijk te maken is het mogelijk om ook een na-meting uit te voeren.

De meetrapportage bevat de volgende items
Na de akoestische meting is er een meetrapportage. Deze meetrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
- Uitleg over akoestische parameters en de gehanteerde streefwaarden
- Informatie over de uitgevoerde meting en methodiek
- Alle data van de uitgevoerde akoestische meting
- Beoordeling van de ruimte-akoestiek
- Advies over mogelijk te treffen voorzieningen.

Wil jij ook inzicht in de akoestische situatie op jouw werkplek? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde posts

Meer zoals dit